Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Psicopedagogia    

Informació important PREINSCRIPCIÓ 2020/21
Requisits d'accés i criteris d'admissió per a futurs estudiants
Itineraris formatius del màster

 

La psicopedagogia centra la seva intervenció en la organització sistematitzada del coneixement, i com disciplina amb validesa intrínseca, actua en una doble vertent: sobre el subjecte-grup i les seves particularitats, i sobre els processos formatius.

Encara que creada inicialment amb una orientació clarament escolar, amb el temps, ha pogut traspassar l'orientació merament formal i situar-se, a més, dins dels processos no formals de tipus: informatius, assistencials, laborals, etc.