Guies docents cursos anteriors

Curs 2019-20

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14451 INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS PROCESSOS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN ELS DIFERENTS CONTEXTOS B 7
14453 INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ PSICOPEDAGÒGICA B 6
14450 DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ I ANÀLISI DE NECESSITATS SOCIOEDUCATIVES B 6
14452 ORIENTACIÓ EDUCATIVA, PROFESSIONAL I LABORAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14461 INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN POBLACIONS VULNERABLES O 5
14464 PRÀCTIQUES EXTERNES B 14
14456 INSERCIÓ SOCIOLABORAL O 5
14460 FORMACIÓ CONTÍNUA O 5
14458 SALUT MENTAL O 5
14459 DINÀMICA I GESTIÓ DE GRUPS I D'EQUIPS O 5
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14463 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6