Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Psicopedagogia
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dona dret: Màster en Psicopedagogia per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Mòdul obligatori 25
Optativitat 15
Pràcticum 20
TOTAL CRÈDITS 60

Pla d'estudis

Matèria ECTS
Mòdul I obligatori (25 ECTS)
Diagnòstic en educació i anàlisi de necessitats socioeducatives 6
Intervenció psicopedagògica en els processos d'ensenyament-aprenentatge en els diferents contextos 7
Orientació educativa, professional i laboral 6
Investigació i innovació psicopedagògica 6
Especialitat Orientació Psicopedagògica a Secundària (15 ECTS)
Orientació Psicopedagògica per al desenvolupament personal, acadèmic i professional a
Secundària I (OBLIGATÒRIA)
5
Orientació Psicopedagògica per al desenvolupament personal, acadèmic i professional a
Secundària II (OBLIGATÒRIA)
5
Intervenció psicopedagògica amb l'adolescència en situació de vulnerabilitat (OPTATIVA) 5
Educació Intercultural i atenció a la diversitat (OPTATIVA) 5
Intervenció Psicopedagògica en l'entorn Sociolaboral (15 ECTS)
Inserció sociolaboral (OBLIGATÒRIA) 5
Formació continua: gestió del talent (OBLIGATÒRIA) 5
Dinàmica i gestió de grups i equips (OPTATIVA) 5
Organitzacions saludables i sostenibles (OPTATIVA) 5
Mòdul III pràcticum (20 ECTS)
Pràctiques externes 14
Treball de fi de màster 6